Welcome to Triangle Business Support


ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

เพื่อรองรับต่อการขยายงานของบริษัท เราต้องการบุคลากรเข้าร่วมงRead the Rest…


บริษัทเรามุ่งเน้นการให้บริการด้าน "รับจ้างเหมาแรงงาน" (Subcontract/Outsource) ให้กับสถานประกอบการต่างๆ ในทุกตำแหน่งงาน โดยทีมงานมืออาชีพ ที่จะให้บริการท่านด้วยความมุ่งมั่น เพื่อแก้ปัญหาและลดภาระต่างๆ ด้วยประสบการณ์การบริหารงานที่มีคุณภาพมากกว่า 35 ปี