ลูกค้า

logoreal

ลูกค้าของเรา Outsource  Customers

“ขอขอบคุณความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน” เรามุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพและบริหารงานด้านบุคลากรของเราให้มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเรามีลูกค้าที่ใช้บริการของเราหลายประเภทธุรกิจ อาทิ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม,บริษัท,และศูนย์บริการรถยนต์