บริการ

บริษัท ไทรแองเกิลบิสซิเนสซัพพอร์ท จำกัด  ดำเนินธุรกิจให้บริการด้าน  รับจ้างเหมาแรงงาน ให้กับสถานประกอบการต่างๆ ในทุกตำแหน่งงาน  เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งบริษัทของไทยและบริษัทต่างชาติ  จากประสบการณ์บริหารงานที่มีมากกว่า 35 ปี  โดยหลักวิชาการและปฏิบัติด้วยความถูกต้องเป็นธรรม  ทั้งผู้ว่าจ้างและพนักงานเสมือนหนึ่ง “เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ” ของกันและกัน

ไทยโทเร1 ป.สยาม โกลด์เพรส IPP (1)

 

บริการของเรา

  1. บริการจ้างเหมาแรงงาน  ให้บริการเหมาแรงงานโดยจัดส่งพนักงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า
  • พนักงานสายการผลิต
  • พนักงานบรรจุหีบห่อ
  • พนักงานควบคุมคุณภาพ
  • พนักงานคลังสินค้า
  • พนักงานธุรการ ประชาสัมพันธ์

2. บริการรับเหมาชิ้นงาน/งานโครงการ  ให้บริการรับเหมาตามจำนวนรายชิ้นงานและงาน โครงการต่างๆ

  • รับเหมาชิ้นงานในสายการผลิต
  • รับเหมาชิ้นงานในคลังสินค้า
  • รับเหมางานโครงการ

บริการของเราจะช่วยท่านลดภาระต่างๆ   พนักงานไม่เพียงพอ  ลดความยุ่งยากในการสรรหาบุคลากร  กำหนดค่าใช้จ่ายได้แน่นอน ประหยัดเวลา ลดปัญหาข้อเรียกร้องต่างๆ  ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของท่านไปพัฒนาธุรกิจหลักของบริษัทได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย