เหตุผลที่ควรเลือกบริการจากเรา

แนวคิดในการจ้างแรงงานระบบ..SUBCONTRACT/OUTSOURCE

ท่านคงเคยประสบปัญหาเช่นนี้มาบ้าง……….

 • ไม่รู้จะให้ใครเป็นตัวแทนไปประกาศหาคนงาน หรือต้องเพิ่มทีมงาน Recruitment
 • ไม่รู้แหล่งในการ Recruit ไม่รู้กลุ่มเป้าหมาย ไม่รู้ช่องทาง ไม่เชี่ยวชาญ
 • มีค่าใช้จ่ายในการ Recruit มากมาย  เช่นค่าเดินทาง ค่าทำใบปลิว ป้ายผ้า ฯลฯ
 • หาได้แล้วก็ยุ่งยากในการสัมภาษณ์คัดเลือก  ต้องวุ่นวายกับขั้นตอนและจัดทำเอกสารเพื่อให้ถูกบริหารความเครียดต้องรัดกุม ตลอดทั้งการอบรม ปฐมนิเทศที่เสียเวลาอันมีค่าของท่าน
 • ต้องใช้เวลาใช้และเจ้าหน้าที่หลายคนจัดทำเอกสารงานด้านประกันสังคม ภาษีบุคคลธรรมดา การจ่ายค่าจ้างผ่านธนาคาร การติดต่อหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ
 • ต้องควบคุมวันเวลาทำงาน (Attendance Record) วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน มาสาย ขาดงาน วันไหนต้องจ่าย วันไหนไม่ต้องจ่าย ?
 • คนงานเจ็บป่วยนอกงาน/ในงานต้องแจ้ง ต้อง Claim ต้องยื่นเรื่องกองทุนประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทนให้ถูกต้องตรงตามเวลาที่กำหนด พร้อมการติดตามเรื่องราวจนครบวงจร
 • ขาดงานเป็นว่าเล่น ไม่รู้จะทำอย่างไรดี และไม่มีคนแทนอีกต่างหาก งานก็เสียหาย…ลาออกก็ไม่แจ้ง หายไปเฉยๆ เอาชุดฟอร์มและอุปกรณ์ไปด้วย !
 • ต้องแบกรับภาระเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าจ้างที่ต้องจ่ายในวันหยุด วันลาบางประเภท เงินสมทบในส่วนของนายจ้าง ฯลฯ
 • เรื่องมาก เกเร เรียกร้องต่อรอง หยุด/ขาดงานบ่อย จะเลิกจ้างก็ไม่รู้จะทำอย่างไร…

ยกความหนักใจ   ให้มืออาชีพอย่างเรารับใช้ท่าน  เพราะ ….

P (16)-2 copy

 • ท่านสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้แน่นอน
 • ลดความยุ่งยากในการบริหารงานบุคคลเช่นการหักเงินสมทบกองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนฝึกอบรม,กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ,การลงโทษทางวินัย, การเลิกจ้าง, การจัดการปัญหาแรงงาน,วันหยุด,วันลา, การจ่ายค่าจ้าง/ค่าแรง ฯลฯ
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงาน,สวัสดิการ,การฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานลงได้
 • ลดปัญหาข้อเรียกร้องต่างๆ และลดปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน  ลดจำนวนพนักงานประจำ
 • มีประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพนักงานของบริษัทฯ
 • เป็นตัวเร่งประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเก่า
 • บริษัทฯ จัดสิทธิประโยชน์ให้พนักงานสูงกว่ากฎหมายกำหนด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด
 • บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับพนักงานก่อน และวางบิลเก็บเงินจากท่านในภายหลัง ประกันได้ว่า บริษัทฯ จะไม่ทิ้งงานจนเป็นเหตุให้ท่านต้องเดือดร้อนในแง่ของการรับผิดชอบตามกฎหมาย

“ไม่มีค่านายหน้า  ไม่เสียค่าสมัคร  ไม่หักเงินค้ำประกัน”

รายได้ของบริษัทฯ ได้มาจากค่าธรรมเนียมการบริหาร (Management Fee) หรือ ค่าคอมมิชชั่น(Commission)  ซึ่งเรียกเก็บจาก “ผู้ว่าจ้าง/ลูกค้า”  หลังจากได้จ่ายค่าจ้างพนักงานไปก่อนแล้ว จะไม่มีการเก็บเล็กเก็บน้อย อย่างไร้คุณธรรมจากพนักงานเลย  ตรงกันข้าม บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ที่ดี  พร้อมทั้งดำเนินการอย่างละมุนละม่อม ถูกต้องตรงไปตรงมาและมีคุณธรรม


2016-01-15 12-46-35-1q7wlzlx6pc